ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΟΤΕΜ

ρεκτιφιε οτεμ,engine power
ρεκτιφιε οτεμ,engine power

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΟΤΕΜ

Η ιστορία της εταιρείας ΟΤΕΜ ξεκινάει το 1969 με πρωτοστάτη τον πατέρα μου, Κωνσταντίνο Κουρέτσο. Η πολυετής εμπειρία μου στο χώρο αποκτήθηκε με σκληρή δουλειά και καθημερινή προσπάθεια για βελτίωση τόσο των υπηρεσιών όσο και των εγκαταστάσεων της εταιρείας μας.

Κύριες ενασχολήσεις του Ρεκτιφιέ ΟΤΕΜ είναι οι επισκευές κινητήρων κάθε τύπου, καθώς και η βελτίωση αυτών.

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΟΤΕΜ Κ. ΣΤΡΑΤΟΣ – Μ. ΚΟΥΡΕΤΣΟΣ Ο.Ε.

Λεχουρίτη 4, Νέα Κολοκυνθού, Ισόγειο, 121 32 Περιστέρι Αττικής

Τηλ: 2105154911, 6944464838

Fax: 2105154972