ρεκτιφιε οτεμ,engine power
Αυτοκίνητο

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΟΤΕΜ

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΟΤΕΜ Η ιστορία της εταιρείας ΟΤΕΜ ξεκινάει το 1969 με πρωτοστάτη τον πατέρα μου, Κωνσταντίνο Κουρέτσο. Η πολυετής εμπειρία μου στο χώρο αποκτήθηκε με σκληρή δουλειά και καθημερινή προσπάθεια για βελτίωση τόσο των υπηρεσιών […]