2ος Αγώνας Mini Gp Cup 1η Σεπτεμβρίου στην Πάχη στο Αυτοκινητοδρομίο Μεγάρων

2ος αγώνας, 1η Σεπτεμβρίου, Πάχη, Μέγαρα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλ. Σωματείο ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 2ο αγώνα του MiniGP Cup 2019.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την 31η Αυγούστου στην πίστα Kart του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων.

 

1.α. Σε περίπτωση που εκδοθεί η απαραίτητη εγκύκλιος σχετικά με τις άδειες λειτουργίας των αγωνιστικών χώρων στην Ελλάδα, ο αγώνας θα μεταφερθεί την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019.

 

2.α Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων MiniGP (*)

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα επικοινωνήστε με:

6972244440, e-mail: aris@amotoe.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών:      Πέμπτη 22 Αυγούστου

Λήξη εγγραφών:         Πέμπτη 29 Αυγούστου,         23:59.

Δημοσίευση πίνακα συμμετοχών:      Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9 09:00

Έλεγχος εξακρίβωσης:            Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9             08:00 έως 11:00

Tεχνικός έλεγχος:        Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων:    Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9 08:45-09:30, ανά κατηγορία

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών:  Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9 09:30

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών:       Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9 10:15

Εναρξη αγώνων          Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9 12:10

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9 14:30

Απονομή επάθλων:     Σάββατο 31/8 – Κυριακή 1/9 14:45

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Από το 2019, στο MiniGP Cup θα διεξάγονται 2 σκέλη ανά αγώνα τα οποία θα βαθμολογούνται ξεχωριστά αλλά θα βγαίνει ένας νικητής ημέρας όπως στο Motocross (σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας «μετράει» το αποτέλεσμα του 2ου σκέλους).

 

Το αναλυτικό ωράριο που ακολουθεί, είναι προσωρινό. Το επίσημο ωράριο θα ανακοινωθεί στις 30 Αυγούστου 10:00 μ.μ.. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης κατηγοριών/αγώνων, ή υπερβολικού αριθμού συμμετοχών ανά κατηγορία, το πρόγραμμα θα τροποποιηθεί ανάλογα (βλ. και άρ. 1α) και θα δημοσιευθεί, το Σάββατο 31 Αυγούστου ώρα 09:00, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: aris.amotoe.gr και στο minigp.gr τα οποία και αποτελούν τον πίνακα ανακοινώσεων του αγώνα μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του όπου και ο Πίνακας ανακοινώσεων μεταφέρεται στον χώρο της Γραμματείας/Τεχν. Ελέγχου στην πίστα.

 

Οι αθλητές/αθλήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Αθλητικό τους Σωματείο για την συμμετοχής τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά.

 

ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:       Χριστοδούλου Στέλιος

Mέλη:  Α. Ρουσιανίδης,          Κ. Χριστοδούλου

Αγωνοδίκης:   Πολ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αλυτάρχης:     Κάθυ WELCH

Τεχνικός Έφορος:        Νικήτας Κωβαίος

Έκδοση Αποτελεσμάτων:       ΑΡΗΣ ΑΣ – Chronotech

Ιατρική Κάλυψη:         Ιντερσαλόνικα

 

ΑΡΘΡΟ 2. Αγωνιστική Διαδρομή

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα “Kart” του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων (συντεταγμένες GPS:37.59.10 B – 23.21.52 A) έχει μήκος 980 μ, ελάχιστο πλάτος 9-μ. είναι δεξιόστροφη, με 6 δεξιές στροφές και 5 αριστερές στροφές.

11-9-aris 2018

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Οι κατηγορίες του αγώνα, σύμφωνα και με την Προκήρυξη του MiniGP Cup 2019, είναι οι εξής:

MiniGP 1        αθλητές 9-13 ετών, αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με τροχούς 10’’-12’’, 80-125.ε.(140κ.ε. υπό όρους) 4Τ, 50-90 κ.εκ. 2Τ, – πορτοκαλί φόντο/μαύροι αριθμοί, έως διψήφιοι.

MiniGP           αθλητές 13-17 ετών, αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με τροχούς 10’’-12’’, 80-160κ.ε. 4Τ, 70-130κ.εκ. 2Τ, – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί, έως διψήφιοι.

KidGP 1          αθλητές 6-9 ετών, αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με τροχούς 6,5’’40 κ.εκ. (2Τ) ή έως 90 κ.εκ.(4Τ) – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί, έως διψήφιοι.

KidGP αθλητές 9-12 ετών, αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με τροχούς 6,5’’40 κ.εκ. (2Τ) ή έως 90 κ.εκ.(4Τ) – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί, έως διψήφιοι.

IMR Cup         αθλητές 18 ετών και άνω, αγωνιστικές μ/τες ενιαίου τύπου Supermoto, τροχούς 12’’, 140-160κ.ε. 4Τ, – μπλέ φόντα/άσπροι αριθμοί, έως διψήφιοι.

Open Pit Bike αθλητές 18 ετών και άνω, αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με τροχούς 12’’, 80-160κ.ε. 4Τ, 70-125 κ.εκ. 2Τ, – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί, έως διψήφιοι.

Οι αθλητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μια μοτοσυκλέτα. Ισχύει ο δημοσιευμένος στο minigp.gr Τεχν. Κανονισμός. Επιτρέπεται η συμμετοχή 2 αναβατών με την ίδια μοτοσυκλέτα, όχι στην ίδια κατηγορία.

 

ΑΡΘΡΟ 3.1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Η επιλογή ελαστικών είναι ελεύθερη

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο εκδίδεται από Αθλ. Σωματείο της ΑΜΟΤΟΕ (πληροφ. www.amotoe.gr) και κάτοχοι αντίστοιχων διαπιστεύσεων αναγνωρισμένων μοτοσυκλετιστικών φορέων του εξωτερικού οι οποίοι δεν βαθμολογούνται.

– Δικαίωμα συμμετοχής: MiniGP- MiniGP1 – KidGP στα 60 €. IMR Cup, OPEN Pit Bikes στα 80 €.

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 ευρώ. Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αναβάτη. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης (έως Παρασκευή 3ο Αυγούστου) 15:00. με e-mail ή SMS). Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, αθλητής/ές δεν ανταποκρίνεται/νται στην δηλωθείσα κατηγορία ή εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να αγωνισθούν (π.χ. ελάχιστες συμμετοχές), μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή/έςς θα μεταφέρεται/ναυ υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται/νται ή που μπορεί να αγωνισθεί/ούν.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους στον έλεγχο εξακρίβωσης τον Σάββατο 31 Αυγούστου (ή την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, βλ. αρ. 1 ) ώρα 08.00 έως 10:30.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει το Σάββατο 31 Αυγούστου ή την Κυριακή 21 Ιουλίου (βλ. αρ. 1α) στον χώρο της πίστας, στις 08:45-09:30, ανά κατηγορία. Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

– Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10΄μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων. Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο (βλ. αρ.1 παρόντος Κανονισμού)

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή τον κηδεμόνα του. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

– για θέμα συμμετοχής αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

– κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

– για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ & ΟΛΕΣ !!

 

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ «

08:30               ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ

09:30   12΄       IMR CUP – OPB        ΕΛΕΥΘΕΡΑ

09:45   12΄       KidGP – KidGP 1       ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:00   12΄       MiniGP – MiniGP 1    ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:15   15΄       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

10:30   12΄       IMR CUP – OPB        ΧΡΟΝΟΜ

10:45   12΄       KidGP – KidGP 1       ΧΡΟΝΟΜ

11:00   12΄       MiniGP – MiniGP 1    ΧΡΟΝΟΜ

11:15   12΄       IMR CUP – OPB        ΧΡΟΝΟΜ

11:30   12΄’      KidGP – KidGP 1       ΧΡΟΝΟΜ

11:45   12΄       MiniGP – MiniGP 1    ΧΡΟΝΟΜ

12:00   20’       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:20   12 γυρ IMR CUP – OPB        Α΄ ΣΚΕΛΟΣ

12:45   10 γυρ KidGP – KidGP 1       Α΄ ΣΚΕΛΟΣ

13:10   12 γυρ MiniGP – MiniGP 1    Α΄ ΣΚΕΛΟΣ

13:30   20’       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:50   12 γυρ IMR CUP – OPB        Β΄ ΣΚΕΛΟΣ

14:15   10 γυρ KidGP – KidGP 1       Β΄ ΣΚΕΛΟΣ

14:40   12 γυρ MiniGP – MiniGP 1    Β΄ ΣΚΕΛΟΣ

15:20               ΑΠΟΝΟΜΕΣ\

 

πηγη: ΑΜΟΤΟΕ

BC RACING

ST suspensions

Auto MArine gas

ζημινοπουλοσ ελαστικα κορινθοσ

ELESPO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

CTD AUTO MOTO ACCESSORIES

CTD ACCESSORIES

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ENJOY THE RIDE

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ENJOY THE RIDE

KOLIOUSIS SUZUKI PARTS

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΦΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ OPEL ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΧΑΛΕΠΛΗΣ SERVICE ΛΑΜΙΑ

ΚΟΥΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

latsis συνεργειο αυτοκινητων

Φανοποιεια Ζηκοσ team περιστερι

Καππασ φανοποιειο

borbolis bmw service