Πρόγραμμα Αγώνων Ταχύτητας και HTTC

Πρόγραμμα Αγώνων Ταχύτητας και HTTC

Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Αυτοκινήτων για το 2019.

Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Αυτοκινήτων για το 2019.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(προσμετρούν 4/4)
02-03 Μαρτίου – ΜΕΓΑΡΑ
04-05 Μαΐου – ΜΕΓΑΡΑ
26-27 Οκτωβρίου – ΜΕΓΑΡΑ
07-08 Δεκεμβρίου – ΜΕΓΑΡΑ

HELLENIC TIME TRIAL CHALLENGE (HTTC)
(προσμετρούν 4/4)
02-03 Μαρτίου – ΜΕΓΑΡΑ
04-05 Μαΐου – ΜΕΓΑΡΑ
26-27 Οκτωβρίου – ΜΕΓΑΡΑ
07-08 Δεκεμβρίου – ΜΕΓΑΡΑ