2 τροχοί

92.636 τροχονομικοί έλεγχοι το 68% των παραβάσεων αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα

92.636 τροχονομικοί έλεγχοι το 68% των παραβάσεων αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα 92.636 τροχονομικοί έλεγχοι και 19.547 παραβάσεις το διάστημα από 20 έως 26 Αυγούστου 2023 με την Αττική σε σχέση με τον πληθυσμό της να βρίσκεται στις […]