Η παρουσίαση του Citroen DS3 Rally2 του Παναγιώτη Ρουστέμη

Παναγιώτης Ρουστέμης,engine power

Η παρουσίαση του Citroen DS3 Rally2 του Παναγιώτη Ρουστέμη.

Η παρουσίαση του Citroen DS3 Rally2 του Παναγιώτη Ρουστέμη μπροστά στο WorldChampion Jet της SEAJETS