Το πανελλήνιο πρωτάθλημα αγώνων Motocross (MX) για το 2019

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα αγώνων Motocross (MX) για το 2019

Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε για το 2019, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MOTOCROSS (ΜΧ) αποτελούμενο από 7 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε για το 2019, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MOTOCROSS (ΜΧ) αποτελούμενο από 7 αγώνες σύμφωνα με το πρόγραμμα

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
23-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Λ.Α.Μ.Σ ΣΕΡΡΕΣ ELITE-ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-MX65-MX85-OPEN-SENIOR
16-17ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. ARGOS ΜΧ PARK ELITE-ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-MX65-MX85-OPEN-SENIOR
30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ Α.Μ.ΛΕ.Χ. Α.Σ. ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ELITE-ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-MX65-MX85-OPEN-SENIOR- VINTAGE
20-21ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.Α.Ο.Κ. ΤΡΙΚΑΛΑ(ΠΡΙΝΟΣ) ELITE-ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-MX65-MX85 -OPEN-SENIOR-QUAD
11-12 ΜΑΪΟΥ ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. ΔΟΥΝΕΪΚΑ ELITE-ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-MX65-MX85-OPEN-SENIOR
8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ Α.Λ.Μ.Α. ΜΕΓ/ΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ELITE-ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-OPEN-SENIOR-QUAD-VINTAGE
29-30 ΙΟΥΝΙΟΥ Θ.Α. Θ.Α. ELITE-ΜΧ1-ΜΧ2-ΜΧ2Τ-MX65-MX85-OPEN-SENIOR-QUAD

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (ΜΧ) προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

ELITE : Πρωτάθλημα στo οποίo συμμετέχουν οι αθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 (&ΜΧ2Τ) ανάλογα με την κατάταξη τους στους προκριματικούς αγώνες της κατηγορίας τους το Σάββατο (πιο κάτω αναλύεται ο τρόπος διεξαγωγής της κατηγορίας). Οι αθλητές που θα συμμετέχουν στην κατηγορία θα βαθμολογούνται και θα κατατάσσονται όχι μόνο σε αυτήν αλλά και στην κατηγορία τους (ΜΧ1 – ΜΧ2 – ΜΧ2Τ) ξεχωριστά με ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Φόντα και αριθμοί της κατηγορίας τους. (7 αγώνες από 2 σκέλη)

ΜΧ1 : Πρωτάθλημα για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ELITE κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ELITE.

ΜΧ2 : Πρωτάθλημα για αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ELITE κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ELITE.

ΜΧ2Τ : Πρωτάθλημα για αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη). Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με τις ΜΧ2 & ELITE κατηγορίες, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στις ΜΧ2 & ELITE.

ΜΧ65 : Πρωτάθλημα για αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί. (6 αγώνες από 2 σκέλη)
ΜΧ85 : Πρωτάθλημα για αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. (6 αγώνες από 2 σκέλη)

ΟΡΕΝ : Πρωτάθλημα για αθλητές γεννημένους από το 1983 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. (7 αγώνες από 2 σκέλη)