Ενα τέρας που θα αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο των Dragster.

Ένα τέρας ετοιμάζεται στην βόρεια Ελλαδα που θα αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο των Dragster.