3oς Αγώνας Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2019

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ΓΕΝΙΚΑ

-Το Δικυκλιστικό Αθλητικό Σωματείο Ηλείας (ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. Α.Σ.) μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 3o αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2019.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 13-10-2019 στην πίστα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ» στα Δουνέϊκα Ηλείας

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2019

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Βεργόπουλος Γεώργιος

Μέλη: Ντέμος Χρήστος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Μανωλάκης Ιωάννης

Αγωνοδίκες :Γούναρης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Κυριακή

Αλυτάρχης: Αθηναίος Τάσος

Τεχνικός έφορος: Σάββας Καφύρας

Γραμματεία: Αποστολοπούλου Αθηνά

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRONTEAM

Ιατρός Αγώνα: Θ.Α.

Πληροφορίες:www.amotoe.gr.

Βεργόπουλος Γεώργιος 697281893 (τηλ. μόνο σε έκτακτη ανάγκη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 04-10-2019

Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών: Πέμπτη 10-10-2019 ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 11-10-2019 ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 13-10-2019 από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 13-10-2019 από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 13-10-2019 ώρα 09:10 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 13-10-2019 ώρα 09:30

Έναρξη αγώνων: Κυριακή 13-10-2019 ώρα 11:45

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 13-10-2019 ώρα 18:10

Απονομή επάθλων: Κυριακή 13-10-2019 ώρα 18:40

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2019

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, ΜΧ-EXPERT,ΜΧ-OPEN, ΜΧ-Senior, ορίζεται στα 60 ευρώκαι για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85– ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα

Ο κάθε αθλητής κατά τον γραμματειακό έλεγχο προσκομίζει την κάρτα υγείας. Χωρίς αυτή δεν δύναται να εκκινήσει, ακόμη κι αν είναι δηλωμένος στο σύστημα.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

  • ΜΧ1 :Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • ΜΧ2 :Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.
  • ΜΧ2Τ : Αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2.
  • ΜΧ65 :Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.
  • ΜΧ85 :Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • ΜΧ-ΟΡΕΝ :Αθλητές γεννημένοι από το 1983 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • ΜΧ-SENIOR :Αθλητές γεννημένοι από το 1969 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Μπλε φόντα – Κίτρινοι αριθμοί.Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΟΡΕΝ κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΟΡΕΝ .
  • ΜΧ-EXPERT Αυτοτελείς αγώνες για αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ).Συμμετέχουν αθλητές βάση των περιορισμών της προκήρυξης. Χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι χρωματισμοί των φόντων της κατηγορίας της μοτοσυκλέτας τους. Στους αθλητές της κατηγορίας θα απονέμονται έπαθλα σε κάθε αγώνα αλλά η κατηγορία δεν προσμετρά βαθμολογικά σε κανένα θεσμό.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross «Παναγιωτόπουλος Κεραμοποιία» η οποία έχει μήκος 1550μ. ελάχιστο πλάτος 8μ. είναι με μεσαίο προς μαλακό έδαφος, χωρίς πέτρες και με πολλές εναλλαγές κλίσεων

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο 4ο – 5ο -6ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

H παρουσία των βραβευομένων αθλητών στην τελετή απονομής των επάθλων, είναι υποχρεωτική. Αναίτια απουσία και χωρίς ενημέρωση, μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στον αθλητή.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής (60 ευρώ), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (120 ευρώ).Οι αθλητές των επιδοτούμενων στο παράβολο συμμετοχής κατηγοριών (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο ένστασης / έφεσης με τις άλλες κατηγορίες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

– για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

– για κάθε άλλο λόγο, αμέσως μετά τη στιγμή που αυτός γίνει αντιληπτός

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο χώρος της πίστας βρίσκεται κοντά στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών κοντά στη διασταύρωση Δουνέϊκων Συγκεκριμένα: Για όσους έρχονται από Πύργο, 500 περίπου μέτρα μετά την πρώτη πινακίδα για Δουνεΐκα και στο τέλος μια μικρής κατηφόρας, υπάρχει δεξιά ταμπέλα της Πίστας Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τον δρόμο για 1500 περίπου μέτρα. 

Η πρόσβαση για όσους έρχονται από Πάτρα και για λόγους οδικής ασφάλειας είναι ως εξής:  Στην 2η διασταύρωση Δουνέϊκων στρίβουμε αριστερά (επί της Ε.Ο.) στον κόμβο για την κεντρική είσοδο της “ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ” και αμέσως δεξιά στον αγροτικό δρόμο παράλληλα της Εθνικής Οδού ( ο οποίος συναντάται με την προαναφερόμενη διασταύρωση ) και στον οποίο θα υπάρχουν πινακίδες που θα καθοδηγούν

Από Θεσσαλονίκη μέσω Εναντίας.

Συντεταγμένες GPS  37o44’52.75” B  21o21’47.95”E 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

προτεινόμενα

 

ΖΟΡΜΠΑΣ

Μυρτιά Ηλείας Τηλ:2621054238-54638

Προσφορά:

30 Ευρώ το μονόκλινο με πρωινό

40 Ευρώ το δίκλινο με πρωινό

50 Ευρώ το τρίκλινο με πρωινό

 

hotel ΠΑΝΘΕΟΝ

Θεμιστοκλέους 15 & Παπαφλέσσα Πύργος τηλ.: 2621029746

Προσφορά:

45,50 Ευρώ το δίκλινο

55,5 Ευρώ το τρίκλινο

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ

 

 

08:00 – 09:30

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

90′

9:10

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

 

9:25

MX1 – EXPERT

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:35 – 9:55

MX1 – EXPERT

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

20′

9:50

MX85

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:00 – 10:15

MX85

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

10:10

MX65

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:20 – 10:35

MX65

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

15′

10:30

MX2 – MX2T

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:40 – 11:00

MX2 – MX2T

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

20′

10:55

OPEN-SENIOR

ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:05 – 11:25

OPEN-SENIOR

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ   ΔΟΚΙΜΕΣ

20′

11:30

MX85

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:40 – 12:05

MX85

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

12:05

MX65

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:10 – 12:30

MX65

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12′ + 2 ΓΥΡΟΙ

12:30

MX1 – EXPERT

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:40 – 13:10

MX1 – EXPERT

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

20′ + 2 ΓΥΡΟΙ

13:10

MX2 – MX2T

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:20 – 13:50

MX2 – MX2T

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

20′ + 2 ΓΥΡΟΙ

13:50

OPEN-SENIOR

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:00 – 14:25

OPEN-SENIOR

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

14:25

MX85

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:35 – 15:00

MX85

B’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

15:00

MX65

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:10 – 15:30

MX65

B’ ΣΚΕΛΟΣ

12′ + 2 ΓΥΡΟΙ

15:30 – 16:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΙΣΤΑΣ

30′

16:05

MX1 – EXPERT

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:15 – 16:45

MX1 – EXPERT

B’ ΣΚΕΛΟΣ

20′ + 2 ΓΥΡΟΙ

16:45

MX2 – MX2T

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:55 – 17:25

MX2 – MX2T

B’ ΣΚΕΛΟΣ

20′ + 2 ΓΥΡΟΙ

17:25

OPEN-SENIOR

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

17:35 – 18:00

OPEN-SENIOR

B’ ΣΚΕΛΟΣ

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

 

 

18:30

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Πηγή : ΑΜΟΤΟΕ

ζημινοπουλοσ ελαστικα κορινθοσ

ELESPO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

CTD AUTO MOTO ACCESSORIES

CTD ACCESSORIES

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ENJOY THE RIDE

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ENJOY THE RIDE

KOLIOUSIS SUZUKI PARTS

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΦΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ OPEL ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΧΑΛΕΠΛΗΣ SERVICE ΛΑΜΙΑ

ΚΟΥΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

latsis συνεργειο αυτοκινητων

Φανοποιεια Ζηκοσ team περιστερι