Το πρόγραμμα των αγώνων Karting του 2020

Η ΕΠΑ – ΟΜΑΕ ανακοινώνει το Πρόγραμμα Αγώνων ΚΑΡΤ του 2020:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KARTING

Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων θα διεξαχθούν οι τέσσερις (4) αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:

1ος Αγώνας: 11-12 Απριλίου – Kartodromo (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
2ος Αγώνας: 03-04 Οκτωβρίου – (θα ανακοινωθεί Πίστα και Σωματείο)
3ος Αγώνας: 07-08 Νοεμβρίου – (θα ανακοινωθεί Πίστα και Σωματείο)
4ος Αγώνας: 28-29 Νοεμβρίου – Kartodromo (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)

ΕΠΑΘΛΟ ROTAX MAX

Για την απονομή του Επάθλου θα διεξαχθούν οι τρείς (3) αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:

1ος Αγώνας: 28-29 Μαρτίου – Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
2ος Αγώνας: 16-17 Μαΐου – Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
3ος Αγώνας: 04-05 Ιουλίου – Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)

ΕΠΑΘΛΟ ΙΑΜΕ Χ30 & TROPHY SERRES

Για την απονομή του Επάθλου θα διεξαχθούν οι τρείς (3) αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:

1ος Αγώνας: 07-08 Μαρτίου – Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
2ος Αγώνας: 09-10 Μαΐου – (θα ανακοινωθεί Πίστα και Σωματείο)
3ος Αγώνας: 27-28 Ιουνίου – Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)

Επιπλέον διοργανώνεται ένας αγώνας Επάθλου με την ονομασία IAMEX30 – SERRES TROPHY:

Trophy: 05-06 Σεπτεμβρίου – Πίστα Καρτ Σερρών (ΛΑΜΣ)

PICK ΠΑΤΡΑΣ

PICK: 19-20 Σεπτεμβρίου – Πάτρα (ΑΟΠ)

Πηγή : ΟΜΑΕ-ΕΠΑ