Εμπορική ναυτιλία

Oι 50 ισχυρότεροι Έλληνες εφοπλιστές

Ξεπερνά τα 250 εκατ. dwt η μεταφορική ικανότητα που έχουν τα πλοία των 50 μεγαλύτερων Ελλήνων εφοπλιστών σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Clarkson Research Services. Eπίσης, ο υπό ελληνική πλοιοκτησία στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον […]