4 τροχοί

Νέος ψηφιακός καθρέφτης από την Aston Martin

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου έγκειται στο ότι παρουσιάζει εικόνα όχι από μία αλλά από τρεις διαφορετικές κάμερες, καλύπτοντας έτσι καλύτερα τα πίσω τεταρτημόρια του αυτοκινήτου. Ο νέος αυτός καθρέφτης έχει εξελιχθεί από την Aston Martin […]