ΚΟΑΝΟ όταν οι ειδικοί αναλαμβάνουν δράση…

koano,engine power
koano,engine power

ΚΟΑΝΟ όταν οι ειδικοί αναλαμβάνουν δράση…

Η εταιρία 3A –Aυτοκίνητο-Aνακύκλωση-Aνταλλακτικά (ΚΟΑΝΟ Α.Ε) δεν είναι μία ακόμη ιδιωτική εταιρία στον χώρο της ανακύκλωσης αυτοκινήτων.

Είναι μια συλλογική, συνεργατική ιδέα που γεννήθηκε πριν 5 χρόνια και πήρε σάρκα και οστά το 2011, όταν 29 επισκευαστές αυτοκινήτων και 10 βιοτέχνες, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν μια ανώνυμη εταιρία πολυμετοχικής βάσης η οποία δημιούργησε την πρώτη Πρότυπη Μονάδα Οικολογικής Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων στην Αττική.

Στην «3Α» θέσαμε 3 στόχους:

την άριστη εξυπηρέτηση και το μέγιστο όφελος του πολίτη τον εφοδιασμό της αγοράς με επιλεγμένα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές για όλους, επαγγελματίες και μη την εφαρμογή όλων των σωστών προδιαγραφών και πρακτικών της ανακύκλωσης με σκοπό την πραγματική προστασία του Περιβάλλοντος

Οικολογική Ανακύκλωση Αυτοκινήτων

Οικολογική Ανακύκλωση Οχημάτων

Διαφάνεια και Σεβασμός στο Περιβάλλον

Πλαίσιο δράσης

Στην 3A –Aυτοκίνητο-Aνακύκλωση-Aνταλλακτικά (ΚΟΑΝΟ Α.Ε) θέσαμε εξαρχής ένα πλαίσιο δράσης με γνώμονα τη διαφάνεια και στόχο το Περιβάλλον.

Γι’ αυτό το λόγο, η «3Α» Ανακύκλωση, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, φρόντισε να νομιμοποιήσει την ύπαρξή της με όλες τις επίσημες άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας που απαιτεί ο νόμος και που εξασφαλίζουν τη σωστή και εύρυθμη πορεία της προς το μέλλον.

Με την ίδια διαφανή νοοτροπία, δράσαμε και σε σχέση με το Περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την άδεια Περιβαλλοντικών Όρων, την άδεια Οικοδομής, έχοντας στο μυαλό μας πάντα, ότι μια Πρότυπη Οικολογική Μονάδα Ανακύκλωσης, σαν αυτή που εμείς είχαμε ως όραμα, θα πρέπει και να φαίνεται αλλά και να είναι σύμφωνη με όλες τις προδιαγραφές πιστοποίησης!

Μέλος της ΕΔΟΕ

H «3A» Ανακύκλωση είναι διαπιστευμένο μέλος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ). Του επίσημου φορέα για τη διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Ζωής.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΟΕ)

Η ΕΔΟΕ είναι ο επίσημος φορέας ανακύκλωσης με την εποπτεία του ΕΟΑΝ και πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 14001